Thông tư, Quyết định, Hướng dẫn của Bộ GD&ĐT

485
Số kí hiệu Ngày ban hành Tên văn bản Loại Văn bản
769/QLCL-KĐCLGD 20/4/2018 Hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH Công văn
768/QLCL-KĐCLGD 20/4/2018 Hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học Công văn
767/QLCL-KĐCLGD 20/4/2018 Hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học Công văn
766/QLCL-KĐCLGD 20/4/2018 Hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học Công văn
12/2017/TT-BGDÐT 19/5/2017 Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học Thông tư
1074/KTKĐCLGD-KĐĐH 28/6/2016 Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH Công văn
04/2016/TT-BGDÐT 14/03/2016 Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học Thông tư
24/2015/TT-BGDĐT 23/09/2015 Qui định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục Thông tư
979/BGDĐT-KTKĐCLGD 03/03/2015 Công văn hướng dẫn công tác 2015 Công văn
1480/KTKĐCLGD-KĐĐH 29/08/2014 Hướng dẫn ĐGN trường ĐH, CĐ và TCCN Hướng dẫn
06/VBHN-BGDĐT 04/03/2014 Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học hợp nhất Quyết định 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2012 Văn bản hợp nhất
38/2013/TT-BGDĐT 29/11/2013 Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ KĐCL CTĐT của các trường ĐH, CĐ và TCCN Thông tư
138/2013/NĐ-CP 22/10/2013 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục Nghị định
527/KTKĐCLGD-KĐĐH 23/05/2013 Hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học Hướng dẫn
528/KTKĐCLGD-KĐĐH 23/05/2013 Hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng Hướng dẫn
18/2013/ TT-BGDĐT 14/05/2013 Thông tư ban hành Chương trình đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và TCCN Thông tư
462/KTKĐCLGD-KĐĐH 09/05/2013 Hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp Hướng dẫn
60/2012/TT-BGDĐT 28/12/2012 Quy định về Kiểm định viên KĐCLGD Thông tư
61/2012/TT-BGDĐT 28/12/2012 Quy định về Quy định điều kiện thành lập và giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục Thông tư
62/2012/TT-BGDĐT 28/12/2012 Quy định về quy trình và chu kỳ KĐCLGD trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp Thông tư
23/2011/TT-BGDĐT 06/06/2011 Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục sư phạm kỹ thuật công nghiệp trình độ đại học Thông tư